Your search results

SKVL:n jäsenyritys – yrittäjämme mukana myös alueyhdistyksen hallituksessa

Julkaistu 29.8.2016

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto (SKVL) on toiminut kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestönä jo yli 60 vuotta.

SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (SKVL) valvoo aluehallintoviraston ohella myös itse jäsenyritystensä toimintaa ja edellyttää, että jäsenyritykset toimivat välityslainsäädännön ja hyvän välitystavan mukaisesti.

Paikalliset jäsenyritykset löydät tästä- myös meidät->

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:llä on 12 alueyhdistystä.

Pohjois-Suomen Kiinteistönvälittäjät ry järjestää koulutustilaisuuksia ja antaa lausuntoja viranomaisille.

Yhdistys seuraa alalla tapahtuvaa kehitystä ja tekee aloitteita niin lainsäädännön kuin hallinnon alalta.

Hyvä ammattitaito on menestyksellisen toiminnan perusedellytys.

Kiinteistönvälittäjän on tunnettava niiden markkinoiden olosuhteet, joista hän antaa asiakkailleen neuvoja.

Kiinteistönvälittäjän on myös seurattava kiinteistömarkkinoiden kehitystä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla.

Alueemme yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kotigalleria LKV:n  Esa Heikkilä ->

Noudatamme hyvää välitystapaa!