Your search results

Kuluttajansuojaan muutoksia tammikuussa 2016

Julkaistu 11.1.2016

Tammikuussa 2016 (9.1.2016) on astunut voimaan laki, joka koskee muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaa vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttaja-asioissa.

Samassa yhteydessä on tehty muutoksia kuluttajariitalautakunnasta annettuun lakiin sekä kuluttajansuojalakiin.

Muutoksilla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä.

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

-SKVL lakitiedote 17/2015-