Your search results

Muut palvelut

Kirjallinen hinta-arvio

KotiGallerian palveluvalikoimaan kuuluu myös arviokirjan teko, joka on todisteena asunnon käyvästä arvosta esimerkiksi perunkirjassa, puolisoiden erotilanteessa tai vakuutusarvon määrittelyssä.

Laadimme kirjalliset arviokirjat hyvää kiinteistöarviointitapaa noudattaen.

Ulkopuoliset kauppakirjat

Joskus esimerkiksi asunnolle löytyy ostaja ilman kiinteistönvälittäjää.

Kauppakirjat kannattaa  kuitenkin teettää aina ammattilaisella.

Asiantuntijan avulla varmistat, että kaupanteko on sujuvaa ja kaikki tarvittavat asiapaperit ovat mukana.